Vol150女神周于希私房半脱露火辣美体惹火诱惑69P周于希花漾

Vol150女神周于希私房半脱露火辣美体惹火诱惑69P周于希花漾

法当以大陷胸汤主之。今博集诸家注释,采其精粹,正其错□,删其驳杂,补其阙漏,发其余蕴,于以行之天下,则大法微言,益昭诸万世矣!太阳主表,为一身之外藩,总六经而统荣卫。

时师既遵王公,当求王公之所自,知王公之所自,则可以知丹溪之用心矣。夜半,阴尽阳生之时也。

有卫外之阳,为周身荣卫之主,此阳虚,遂有汗漏不止,恶寒身疼痛之证;有肾中之阳,为下焦真元之主,此阳虚,遂有发热眩悸,身□动,欲擗地之证;有膻中之阳,为上焦心气之主,此阳虚,遂有叉手冒心、耳聋及奔豚之证;有胃中之阳,为中焦水谷化生之主,此阳虚,遂有腹胀满,胃中不和,而成心下痞之证。太阳初病,不欲饮水,将传阳明,则欲饮水,此其常也。

若脉浮,小便不利,微热,消渴者,五苓散主之。 一有燥热,无论三阳传来之邪,从而化热,即三阴传来之邪,亦转属而变热。

张兼善曰:风邪入里则结胸,寒邪入里则为痞。 不汗而反下之,热邪乘虚陷入,因作结胸。

又曰:心下满而□痛。以身论之,则外为标,内为本;阳为标,阴为本。

Leave a Reply